کوچک سینمایی بازیگران پیروزی سینمای

کوچک: سینمایی بازیگران پیروزی سینمای داستان همراه مدرسه سینما زندگی

گت بلاگز اخبار اجتماعی توضیحاتی راجع به لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی ، شیوه‌نامه تازه جذب معلمان اعلام شد

وزارت آموزش و پرورش در تصویر العمل به انتقاداتی که نسبت به شیوه نامه جذب معلمان وجود داشت اصلاحاتی را انجام داد.

توضیحاتی راجع به لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی ، شیوه‌نامه تازه جذب معلمان اعلام شد

شیوه نامه تازه جذب معلمان اعلام شد / توضیحاتی راجع به لهجه، امراض و تبعیض جنسیتی

عبارات مهم : آموزش

وزارت آموزش و پرورش در تصویر العمل به انتقاداتی که نسبت به شیوه نامه جذب معلمان وجود داشت اصلاحاتی را انجام داد.

به گزارش مهر، شیوه نامه جذب معلم جهت وزارت آموزش و پرورش دردسرساز شد به طوری که اين وزارتخانه دست به اصلاح و بازبینی زد و در تصویر العمل به انتقاداتی که به این شیوه نامه وارد شد اطلاعیه را صادر کرد و دست به اصلاح شیوه نامه زد.

توضیحاتی راجع به لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی ، شیوه‌نامه تازه جذب معلمان اعلام شد

در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش آمده است:

شغل معلمی به علت وظایف خطیری که بر عهده وی است باید دارای استانداردهای اخلاقی، ذهنی، جسمی و معنوی خاص باشد که به وسیله مراجع تخصصی ذیربط از جمله اداره بهداشت دانشگاه فرهنگیان و دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش(در حوزه سلامت جسمی و روحی) و با همکاری متخصصان مربوط تهیه و تایید شده است هست. این شاخصه ها و استانداردها باید در فرآیند جذب داوطلبان شغل معلمی مشمول بر آزمون علمی، معاینات پزشکی و مصاحبه های تخصصی احراز شود، لذا شیوه نامه انجام مصاحبه اختصاصی و معاینات پزشکی داوطلبان تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی در سال ۱۳۹۶ در چارچوب استانداردهای فوق الذکر تدوین و جهت اجرا به گروه های تخصصی مجری در استان ها ابلاغ شده است است.

وزارت آموزش و پرورش در تصویر العمل به انتقاداتی که نسبت به شیوه نامه جذب معلمان وجود داشت اصلاحاتی را انجام داد.

با توجه به اهمیت عنوان و انتقادهایی که از سوی بعضی صاحب نظران و سایر افراد علاقه مند طی چند روز گذشته در رسانه ها به خاص اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … مطرح شده است هست، توضیحات زیر را به استحضار می رساند:

الف) یکی از سیاست های اصولی وزارت آموزش و پرورش در جذب معلمان تازه «بومی گزینی» هست. اجرای این سیاست علاوه بر ثبات و پایداری توسعه متوازن نیروی انسانی مناطق متفاوت کشور و پیشگیری از پیامدهای نامطلوب نقل و انتقالات به خاص از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق برخوردار، پیامدهای تربیتی و فرهنگی مثبت خواهد داشت که همکاری اقوام متفاوت با فرهنگ های متنوع در امر اموزش و تربیت فرزندان برومند میهن اسلامی مان متناسب با اقتضائات بومی و محلی از جمله بااهمیت ترین این پیامدهاست.

بهره گیری از گویش ها و لهجه های متعارف محلی اقوام متفاوت در فرآیند اموزش و تربیت موجبات تسهیل امر تربیت و تعامل منزل و مدرسه و زیاد کردن اعتماد مردمی به نظام اموزش و تربیت خواهد شد و موانع فرهنگی در امر تربیت دانش آموزان را کم کردن خواهد داد. لذا بر اساس شیوه نامه مذکور صرفا «لهجه غلیظ غیر قابل تغییر»، که در تدریس «مخارج آوایی» دوره ابتدایی با تشخیص اعضای متخصص گروه مصاحبه موثر باشد، صرف نظر از استان محل خدمت، در نتیجه مصاحبه داوطلبان شغل آموزگاری اعمال خواهد شد.

توضیحاتی راجع به لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی ، شیوه‌نامه تازه جذب معلمان اعلام شد

ب ) بر اساس سیاست دولت محترم توزیع سهمیه استخدامی میان داوطلبان زن و مرد به صورت مساوی انجام شده است است و نتیجه های معاینات پزشکی و مصاحبه تخصصی هرچه باشد منجر به جابجایی سهمیه ها بین داوطلبان زن و مرد نخواهد شد. لذا هرگونه شائبه تبعیض جنسیتی در توزیع سهمیه های استخدامی به استناد آمار مندرج در دفترچه شماره (۲) آزمون سراسری امسال صحت ندارد.

ج ) بر اساس نتیجه های بررسی فهرست معاینات پزشکی، اصلاحات تکمیلی زیر در اجرای شیوه نامه موصوف اعمال می شود و به اطلاع استانها می رسد:

وزارت آموزش و پرورش در تصویر العمل به انتقاداتی که نسبت به شیوه نامه جذب معلمان وجود داشت اصلاحاتی را انجام داد.

۱-معایناتی که با نشانه تشکیل پرونده پزشکی و ارائه خدمات و انجام مواظبت های پزشکی عندالزوم در طول دوره تحصیل در دانشگاه فرهنگیان تجویز شده است هست، بعد از پذیرش قطعی داوطلبان و عضویت در دانشگاه انجام خواهد شد. این معاینات مشمول بر بیماری های زنان عنوان بند ۱۷ پیوست بخشنامه موصوف نیز است.

۲-آن دسته از بیماری هایی که به تشخیص گروه پزشکی به درمان بلندمدت و خوابیدن شدن در مراکز درمانی نیاز ندارند و منجر به اطاله مدت مجاز تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی نخواهند شد صرفا در پرونده پزشکی داوطلبان ثبت و در اختیار دانشگاه محل تحصیل قرار می گیرد.

توضیحاتی راجع به لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی ، شیوه‌نامه تازه جذب معلمان اعلام شد

۳-درمورد سایر امراض و معلولیت هایی که مانع انجام وظایف شغلی یا اطاله مدت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی می شود با رعایت موارد فوق الذکر مطابق بخشنامه موصوف اقدام می شود.

اهم شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (۲) راهنمای گزینش رشته در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ و مفاد اطلاعیه های اصلاحی مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۸، ۱۳۹۶.۵.۲۳ و ۱۳۹۶.۵.۲۴ مندرج در سایت شرکت سنجش آموزش کشور به شرح زیر اعلام شد:

۱) کسب حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر (در زیر گروه مربوط) جهت مجاز شدن جهت گزینش رشته در گروه آزمایشی مربوط به آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

۲) نداشتن هیچ گونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت (دائم یا موقت) به نهادها و شرکت های دولتی و غیردولتی (از شروع تا آخر دوره تحصیل در دانشگاه)

۳) داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم)

تبصره) حداکثر معدل کل تحت هر شرایطی عوض کردن نخواهد داشت.

۴) داشتن حداقل سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۱۳۷۴.۷.۱ به بعد)

تبصره ۱) محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی عضویت می کند. بنابراین تغییراتی که بعد از عضویت در آزمون، در مدارک هویتی به خاص تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون در هر مرحله ای قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره ۲) انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

تبصره ۳) حداکثر سن ورود به دانشگاه تحت هر شرایطی عوض کردن نخواهد داشت.

۱) بومی بودن داوطلب در هر یک از کد رشته محل های اعلام شده است از سوی آموزش و پرورش

تبصره ۱) ملاک های تعیین بومی بودن داوطلبان در هزار کد رشته محل ها به شرح ذیل است:

الف) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه جهت داوطلبان نظام قدیم و محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان جهت داوطلبان نظام تازه در یک بخش، شهر و یا استان باشد داوطلب بومی آن بخش، شهر و استان تلقی می شود.

ب) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلب در یک بخش، شهر یا استان نباشد. بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومی وی در نظر گرفته می شود.

ج) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانده اند استان محل تولد، استان بومی اینگونه داوطلبان تلقی خواهد شد.

د) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را خارج از کشور گذرانده اند و همچنین استان تولد ایشان نیز خارج از کشور بوده است استان بومی این قبیل داوطلبان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد بود.

۶) دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که با استفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل می كنند در صورتی می توانند رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش را گزینش كنند که قبل از شروع عضویت در آزمون حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱ انصراف دایم خود را به محل تحصیل اعلام كرده و فرم انصراف قطعی از تحصیل، مطابق فرم شماره (۳) مندرج در صفحه ۴۴ دفترچه شماره (۱) راهنمای عضویت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ از دانشگاه و موسسه آموزش عالی ذیربط دریافت كرده باشد در غیر این صورت مجاز نيستند.

مهر

واژه های کلیدی: آموزش | پزشکی | داوطلب | دانشگاه | دانشگاه | داوطلبان | استاندارد | آزمون سراسری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz