کوچک سینمایی بازیگران پیروزی سینمای

کوچک: سینمایی بازیگران پیروزی سینمای داستان همراه مدرسه سینما زندگی

گت بلاگز اخبار حوادث عکس) + سیلی ناظم، پرده گوش دانش آموز را پاره کرد (

این پسر 12 ساله، 2 روز پیش هنگامیکه در صف صبحگاه مدرسه از همکلاسی خود خواسته بود جایش را با وی عوض کند از سوی ناظم با نواختن سیلی تنبیه شد. 

عکس) + سیلی ناظم، پرده گوش دانش آموز را پاره کرد (

سیلی ناظم، پرده گوش دانش آموز را پاره کرد (+عکس)

عبارات مهم : آموزش

این پسر 12 ساله، 2 روز پیش هنگامیکه در صف صبحگاه مدرسه از همکلاسی خود خواسته بود جایش را با وی عوض کند از سوی ناظم با نواختن سیلی تنبیه شد.

به گزارش ایرنا، پدر این دانش آموز به ایرنا گفت که طبق تائید دکتر متخصص و مدارک پزشکی موجود پرده گوش راست فرزندم پاره شده است است و به علت آسیب وارده به فرزندم شکایتی جهت دادگستری و بازرسی آموزش و پرورش شوش خوزستان تنظیم شده است و در حال پیگیری است.

عکس) + سیلی ناظم، پرده گوش دانش آموز را پاره کرد (

واژه های کلیدی: آموزش | خوزستان | دادگستری | اخبار حوادث


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz